kulo: BAMBARA > ENGLISH Ms
kulu nom.1-2
mountain
kalo nom.1-2
month
kɛlɛ nom.11
war
Sua kasahorow: Bambara | English