dayuki: FULA > ENGLISH Ms
dayuki nom.2
distance
dayuki nom.2
childbirth
Sua kasahorow: Fula | English