nutsu: HAUSA > ENGLISH Ms
nutsu act1
calm
Sua kasahorow: Hausa | English