disu: KONGO > AKAN Ms
disu nom.11
anyiwa
Sua kasahorow: Kongo | Akan