sukadi: KONGO > ENGLISH Ms
sukadi nom.61
sugar
Sua kasahorow: Kongo | English