kiuasumu: SWAHILI > ENGLISH Ms
kiuasumu nom.110000
[nom:antidote]
kiuasumu nom.11
[nom:antidote]
kiuasumu nom.11
[nom:antidote]
Sua kasahorow: Swahili | English