huku: TSONGA > ENGLISH Ms
huku nom.4
chicken
Sua kasahorow: Tsonga | English